Yeniden satış fiyat yöntemi

Emsallere uygunluk sıralaması

Kurum ve kuruluşlar emsallere uygunluk ilkesi ve devamında uygunluk yöntemlerini seçerken, işlemin mahiyetine en uygun olanı seçip, yapılan işlem ve uygulamalarla ilgili tüm belgeleri saklamak ve talep edildiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara ibraz etmek zorundadır.

Yeniden satış fiyat yöntemi

Emsallere uygun fiyatın, işleme konu mal veya hizmetlerin aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan gerçek ve tüzel kişilere yeniden satılması hallerinde uygulanacak olan fiyattan, makul oranda bir brüt satış karı düşülmek suretiyle hesaplanması işlemine yeniden satış fiyat yöntemi denir.