Yeniden değerleme oranı nedir

Yeniden değerleme oranının etkilediği olaylar

Yeniden değerleme oranı vergilerle ilgili birçok unsuru etkilemektedir. Başta cezalar olmak üzere vergi dilimlerindeki tarifeler de yeniden değerleme oranında artmaktadır. Meslek kuruluşlarının fiyat tarifeleri de büyük ölçüde yeniden değerleme oranına göre artırılmaktadır.

Yeniden değerleme oranı nedir

Yeniden değerleme işleminin yapılacağı yılın Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönem ve ayına göre üretici fiyat endeksine göre ortalama fiyat artısına yeniden değerleme oranı nedir.