Yatırımcı tazmin merkezi nedir

Yatırımcı tazmin merkezi nedir

Sermaye piyasası mevzuatına göre yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmetleri ve bu faaliyetlerinden kaynaklanmış olan nakit ödemeler ile sermaye piyasası teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde, sermaye piyasası kurulunca Sermaye Piyasası Kanunun kapsamına alınan kurum ve kuruluşların tazmin kararını ve tazmin işlemlerini yerine getirmek için kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğine sahip tazmin merkezine yatırımcı tazmin merkezi denir.

Yatırımcı tazmin merkezi görevleri

Yatırımcı tazmin merkezi nedir ve hangi sorumlulukları yerine getirmektedir. Yatırımcı tazmin merkezi yükümlülüklerine yerine getiremeyen yatırım kuruluşlarının yükümlülüklerini yerine getiremediği durumlarda, onların adına kurulun onayıyla müşterilerin tazmin yükümlülükleri ile iflas ve tedrici tasfiye işlemlerini yerine getirir. Yatırımcı tazmin merkezine yatırım kuruluşları üye olmak zorundadır. Yatırım kuruluşlarının üyelik ve aidat gibi ayrıntılı bilgi ve tutarlarını, Sermaye Piyasası Kurulu belirlemektedir.