Vergiye uyumlu mükelleflerde yüzde beş vergi indirimi

Vergiye uyumlu mükelleflerde %5 vergi indiriminin uygulanması

Vergiye uyumlu mükelleflerde vergi indirimi matrahtan değil, hesaplanan vergi üzerinden yüzde 5 olarak indirilir. Dolayısıyla bu bir matrah indirimi değil, vergi indirimidir. Vergi indirimi vergi oranının yüzde 20 olduğu bir durumda, matrah üzerinden yüzde bire denk gelmektedir. Engellilik indirimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Vergiye uyumlu mükelleflerde yüzde beş vergi indirimi

Gelir vergisi mükellefi olup ticari, zirai ve serbest meslek faaliyeti nedeniyle vergi mükellefi olanlar ile bankacılık ve finans kesimi hariç kurumlar vergisi mükelleflerinden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 121. maddesinin 2. Fıkrasında açıklanan şartları taşıyanların verdikleri gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i hesaplanan vergiden indirilir. Engellilik indirimi ile ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Örneğin, 100 liralık matrahtan yüzde 20 vergi oranı üzerinden 20-TL vergi hesaplanacak, hesaplan vergiden 1 TL vergi düşülecektir. Bu şekilde yapılan hesaplamada, vergide uyumlu mükelleflerden yüzde 5 vergi indirimi, matrah üzerinden yüzde 1’e denk gelecektir.