Verginin terkini nedir

Vergilendirme ile ilgili olmak üzere yangınlar, yer sarsıntıları, yer kaymaları, su basmaları, kuraklık, don yapması, muzur hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünden aşağıdaki şartlarda vergiler terkin edilebilecektir.

Verginin terkin işlemleri

  • Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları,
  • Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz arazi için zararın tahakkuk etmiş olduğu hasat ve hasat kaldırma zamanına tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen arazi vergisi borçları ve vergi cezaları;

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından zararla mütenasip olmak üzere, vergiler kısmen veya tamamen terkin olunur. Zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir kaynağını mahalli idare heyetleri yaptıracağı tahkikat üzerine tespit edilmelidir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 115’inci maddesi tahakkuktan terkini, 6183 sayılı Kanunun 105’inci maddesindeki terkinde tahsil aşamasındaki terkini ifade eder.

Verginin terkini nedir

Vergilendirme ile ilgili olmak üzere yangınlar, yer sarsıntıları, yer kaymaları, su basmaları, kuraklık, don yapması, muzur hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünden aşağıdaki şartlarda vergiler terkin edilebilecektir.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz