Vergiden muaf serbest meslek erbabı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 155' inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köy yerlerinde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000'i aşmayan yerlerde faaliyette bulunanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir vergisinden muaftır.

Serbest meslek erbapları

Serbest meslek erbapları serbest meslek erbabı, arızi serbest meslek erbabı ve vergiden muaf serbest meslek erbabı olarak farklı vergilendirme esaslarına bağlanmıştır. Vergiden muaf esnaf ile vergiden muaf serbest meslek erbapları farklı kavramlar olup, farklı vergilendirme esaslarına bağlıdır.

Vergiden muaf serbest meslek erbapları gelir vergisine tabi olmayıp, belli bazı şartlara göre vergiden muaf tutulurlar.

Vergiden muaf serbest meslek erbabı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 155′ inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köy yerlerinde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan yerlerde faaliyette bulunanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir vergisinden muaftır.

1 YORUM

Comments are closed.