Vergi ziyaı nedir

Vergi ziyaı ve vergi kaybı ilişkisi

Vergi ziyaı ile vergi kaybı ile eş anlamlı olarak kullanılır. Vergi kaçakçılığı da hem vergi kaybına hem de vergi ziyaına yol açan önemli nedenlerden biridir. Vergi ziyaı meydana gelirse, vergi ziyaı cezası kesilir. Vergi ziyaı kavramı vergi kaybıyla eş anlamlıdır.

Vergi ziyaı nedir

Mükellefin veya vergi sorumlularının vergilendirme ile ilgili ödev ve görevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi nedenleriyle, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemiş olması veya eksik tahakkuk ettirilmiş olması durumlarına vergi ziyaı denir.

Vergi ziyaı özel durumlar

Vergi ziyaı nedir ve vergi ziyaında özellikli durumlar nelerdir. Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin eksik tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı olarak görülür.

Vergi ziyaı cezasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Vergi kaçakçılığı ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Vergi kaybı/vergi ziyaı ile vergi kaybı ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılması gerekenlerle ilgili olarak ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.