Vergi ziyaı cezası nedir

Vergi ziyaı cezası oranı

Vergi ziyaı cezası nedir ve hangi durumlarda vergi ziyaı cezası kesilir. Vergi zıyaı cezası normal şartlar altında 1 kat kesilir. Ancak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 359. maddesinde belirtilen kaçakçılık suçlarının işlenmesi durumunda vergi zıyaı cezası 3 kat kesilir. Kaçakçılık suçlarına iştirakte vergi zıyaı cezası 1 kat kesilir. Vergi ziyanın tanımına buradan ulaşılabilir.

Vergi ziyaı cezası nedir

Vergi mükellefleri ile vergi sorumlularının vergileri zamanında tahakkuk ettirmemeleri veya eksik tahakkuk ettirmeleri nedeniyle 1 kat kesilen cezaya vergi zıyaı cezası denir.

Veraset ve intikal işlemlerinde vergi ziyaı cezası

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun 10. maddesine göre ilk tarhiyata esas olmak üzere, mükelleflerin beyan ettiği tutar ile idarece aynı değerleme ölçülerine göre bulunan miktarlar arasında farklara vergi ziyaı cezası % 50 oranında uygulanmaktadır.

Harçlar kanunu işlemlerinde vergi ziyaı cezası

Vergi zıyaı cezası nedir ve harçlar kanunu uygulamasında nasıl ceza kesilir. 492 sayılı Harçlar Kanunun 63. Maddesine göre vergi ziyaı cezası % 25 oranında uygulanmaktadır.

Vergi ziyaı cezası özel durumlar

Vergi ziyaı, vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden beyanname verilmesi durumunda % 50 oranında, incelemeye başlanılması ve takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler için ise vergi ziyaı cezası 1 kat uygulanır.

  • İzaha davet uygulamasında belirlenen şartlara göre vergi ziyaı % 20 oranında uygulanır.
  • Vergi ziyaı cezası, Vergi Usul Kanununda bulunan tekerrür uygulamasında % 50 artırımlı uygulanır.
  • Vergi ziyaı cezası, Vergi Usul Kanunun 371. Maddesinde belirtilen pişmanlık şartları gerçekleşirse hiç uygulanmaz.
  • Vergi ziyaı cezası, Vergi Usul Kanunun 376. Maddesindeki indirimlerde % 50 oranında uygulanır.
  • Vergi ziyaı cezası uzlaşması belirli şart ve oranlarda olur.