Vergi tarifesi nedir

Vergi tarifeleri

Vergi tarifesi nedir ve tarifeler nasıl belirlenir. Vergilerin matrahına uygulanan veya verginin üzerinden hesaplandığı oran veri tarifesi  olarak tanımlanır. Vergi tarifesi artan oranlı veya düz oranlı gibi farklı oran ve esaslara bağlanabilir. Katma değer vergisi tarifesine buradan ulaşılabilir.

Vergi tarifesi nedir

Verginin toplanabilmesi için vergilerin matrahlarına uygulanan tarifelere vergi tarifesi denir. Vergi tarifeleri her vergi çeşidi için farklı esaslara ve oranlara bağlanmıştır.

Gelir vergisi tarifesi

Ülkemizde gelir vergisi artan oranlı bir vergi tarifesine sahip olup, bu tarifenin oranları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103. Maddesinde belirlenmiş ve açıklanmıştır.

Kurumlar vergisi tarifesi

Kurumlar vergisi düz oranlı bir vergi olup, 2023 için belirlenen kurumlar vergisi oranı % 25 olarak açıklanmıştır. Kurumlar vergisi oranlarına buradan ulaşabilirsiniz.