Vergi levhası nedir

Vergi levhası nasıl alınır

Vergi levhaları, İnternet Vergi Dairesi ile mükelleflerin bağlı olunan vergi dairesinden talep edilebilir ve/veya alınabilir. Vergi levhası almak zorunda olanlar kimlerdir.

Vergi levhası nedir

Vergi levhası mükellefiyetle ilgili ad, soyad, ünvan, vergi numarası, Tc Numarası, iş yeri adresi, vergi türü, işe başlama tarihi, faaliyet kodu ve gerçek kişiler için takvim yılı, kurumlar için hesap dönemi, beyan olunan matrah ve tahakkuk eden verginin bulunduğu sistem tarafından oluşturulan bir levhadır.