Vergi kaybı nedir

Vergi kaybı özellikli durumlar

Vergi kaybı nedir ve hangi durumlarda vergi kaybından söz edilebilir. Tahakkuk ettirildiği halde zamanaşımı veya çeşitli nedenlerle vergilerin tahsil edilmemesi de vergi kaybı olarak görülebilir. Bunun dışında vergiden kaçınma hali de vergi kaybı olarak değerlendirilebilir. Vergi kaybı ile vergi açığı birbirinden farklı kavramlardır.

Vergi kaybı nedir

Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir olay ve durumun, eksik tahakkuk ettirilmesi veya hiç tahakkuk ettirilmemesi yada eksik beyan edilmesi veyahut hiç beyan edilmemesi durumunda ortaya çıkan duruma vergi kaybı denir. Vergi kaybının vergi hukukundaki karşılığı vergi ziyaı olarak bilinmektedir.