Vergi inceleme süresi

Tam inceleme süresi 1 yıldır ve gerekli görülen hallerde bu süre 6 ay daha uzatılabilir. Sınırlı inceleme süresi ise 6 aydır ve bu süre  6 ay daha uzatılabilir. Bir inceleme olarak görülmeyen karşıt tespitin süresi ise 30 gündür.

İnceleme süreleri

Vergi inceleme süresi/süreleri, idarenin iç işleyişi açısından geçerli olup incelenen mükellefler açısından önemli bir durum arz etmezler. Ancak, inceleme uzatma durumunda mükellefe bilgi verilmesi gerekir. VUK’un 138’incı maddesine göre mükellefler neticesi alınmamış hesap dönemi dâhil olmak üzere, tarh zamanaşımının sonuna kadar incelenebilir. Dolayısıyla inceleme süreleri zamanaşımına uğramadığı müddetçe mükellef açısından bir durum arz etmez ve incelemeye devam edilebilir.

Bazı teorisyenler bunu idare açısından hak düşürücü süre olarak görmektedir. Ancak, hak düşürücü süre genel olarak mükellefler hakkında geçerli olup idare açısından bu tanımlama geçerli olmayacaktır. İncelemenin uzatıldığının gerekli bildirim yollarıyla mükellefe bildirilmesi yeterlidir. İncelemeyel tam ve sınırlı olmak üzere iki gruba ayrılır.

Vergi inceleme süresi

Tam inceleme süresi 1 yıldır ve gerekli görülen hallerde bu süre 6 ay daha uzatılabilir. Sınırlı inceleme süresi ise 6 aydır ve bu süre  6 ay daha uzatılabilir. Bir inceleme olarak görülmeyen karşıt tespitin süresi ise 30 gündür.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz