Vergi bilincini etkileyen unsurlar

Vergi bilincinin yüksek olabilmesi için bireylerde vergilerin kamu gücü tarafından doğru ve yerinde harcandığının görülmesi ve/veya benimsenmesi gerekir. Vergi bilinci, verginin adaletle toplandığı  ve dolaysız vergilerin dolaylı vergilerden daha yüksek oranda koyulduğu ve/veya toplandığı ülkelerde diğer ülkelere göre daha yüksek düzeyde olur.

Vergi bilinci nedir

Toplumdaki birey ve kurumların vergilendirmenin ve vergi vermenin önemini anlayıp, ona göre geliştirdikleri algı ve anlam düzeyine vergi bilinci denir.

Vergi bilincinin geliştirilmesi

Vergi bilinci nedir, vergi bilinci nasıl geliştirilir. Vergi bilincinin yüksek olması için eğitim seviyesinin de belirli bir seviyede olması gerekir. Ancak, eğitim seviyesi vergi bilinciyle doğrudan bağlantılı değildir. Bazı durumlarda yüksek eğitimli kişilerinde vergiden kaçınma veya vergi kaçırmayı kurumsal düzeyde kendi açılarından daha güzel yaptıkları görülmüştür. Vergi bilincini geliştirmek için vergi haftası etkinlikleri yapılır.