Temerrüt nedir

Herhangi bir borcun muacceliyetinde ve/veya vadesinin gelmesi durumunda ödenmemesi durumunda ortaya çıkan hukuki duruma temerrüt denir.

Temerrüt durumunun oluşması

Amme alacaklarında ise borcun vadesinde ödenmemesi durumunda ödeme emrinin tebliğ edilmesiyle cebri takip aşaması başlamış olur. Borcun bu şekilde ödenmemesi halinde ikinci kez vadesi geçmiş olur. Bu şekilde vadesi geçen amme alacağı için temerrüt faizi değil, gecikme zammı alınır.

Temerrüt işlemi yukarıda açıklandığı gibi bazı işlemlerde birden fazla olabilir. Ama genel olarak hukuki anlamda borcun vadesinin gelmesiyle borç ödenmezse temerrüt oluşmuş veya temerrüde düşülmüş olur. Tecil faizi ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Temerrüt nedir

Herhangi bir borcun muacceliyetinde ve/veya vadesinin gelmesi durumunda ödenmemesi durumunda ortaya çıkan hukuki duruma temerrüt denir. Temerrüt durumunda, genelde kararlaştırılmışsa temerrüt faizi ödenir.

Temerrüt ihtarı nedir

Temerrüt nedir ve temerrüt ihtarı nasıl yapılır. Borcun ödenmemesi durumunda, borcun ödenmediğinin ilgili kişi veya kuruma bildirilmesine temerrüt ihtarı denir.