Tekerrür nedir

Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve bu cezası kesinleşen kişi ve kurumlara, söz konusu cezaların kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında beş yıl, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.

Tekerrür nedir

Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve bu cezası kesinleşen kişi ve kurumlara, söz konusu cezaların kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında beş yıl, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmi beş oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.

Özel usulsüzlük cezalarında tekerrür hükmü uygulanmaz.

Örneğin, 2011 yılı ile ilgili olarak 2012 yılında vergi ziyaı cezası kesilmiş ve bu ceza kesinleşmiştir. Daha sonra, 2008 yılı ile ilgili olarak 2013 yılında vergi ziyaı kesilmiştir. Bu durumda, 49 No.lu VUK Sirkülerine göre, ikinci olarak kesilen ceza, 1. cezadan önceki dönemde olduğu için tekerrür hükümleri uygulanmayacaktır.

 

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz