Tecil nedir

Tecille ilgili kanuni düzenlemeler

Tecille ilgili 6111, 7020, 6552, 6736, 7143 ve 7326 özel kanunlar çıkarılabileceği gibi 6183 sayılı kanunun 48 ve 48/a maddelerinde farklı esaslara bağlanan tecil ve taksitlendirme gibi hâlihazırda belirli şartlara bağlanan özel düzenlemeler de bulunmaktadır. Tecil, 6813 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 103. Maddesinde belirtilen şartlarda zamanaşımını kesmektedir.

Tecil nedir

Mükelleflerin tahsil veya takip aşamasında olan borçlarının belli bazı şartlara göre taksitlendirilmesi ve/veya ödemelerinin belli şartlara göre ertelenmesi işlemine tecil denir. Tecil ile tecil faizi aynı anlamda kullanılmamaktadır.

1 YORUM

Comments are closed.