Tecil faizi nedir

Tecil faizi formülü

Tecil faizi aşağıdaki formülle bulunur:

Tecil faizi= Taksit tutarı.yıllık tecil faizi oranı.gün sayısı/36000

Tecil faizi hesaplaması

Tecil faizi nedir ve nasıl hesaplanır. Tecil faizi gün olarak her taksit için ayrı ayrı hesaplanır. Tecil faizi müracaat tarihi esas alınarak ve ödeme günü dâhil geçen gün sayısına göre belirlenecektir. Eğer vade tarihinden sonra talepte bulunulursa, vade tarihini takip eden günden başlayıp müracaat tarihine kadar (bu tarih hariç) tecil faizi alınır. Müracaat tarihi dâhil o günden sonra ise ödeme tarihi dâhil tecil faizi hesaplanır/alınır.

Tecil faizi nedir

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 48 ve 48/a maddelerine göre tecil ve taksitlendirme yapılması durumlarında alınan faize tecil faizi denir.

1 YORUM

Comments are closed.