Tebliğ esasları nelerdir

Tebliğ esasları nelerdir

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 93’üncü maddesine göre, tahakkuk fişleri hariç olmak üzere, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bütün vesika ve yazılar, adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta aracılığı ile almahaberli ve taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ise ilan yolu ile tebliğ edilebilir.

Tebliğle ilgili diğer durumlar

İlgilinin kabul etmesi şartıyla tebligat, vergi daireleri veya takdir komisyonunda da yapılabilir. Tebligat nedir ve tebliğin esaslarının neler olduğuna dair ayrıntılı bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz. Tebligat kimlere yapılır ve tebligat nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.