Tarhiyat sonrası uzlaşma nedir

Tarhiyat sonrası uzlaşma nedir, tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamında neler bulunur. Vergi mükellefleri tarafından re'sen, idarece ve ikmalen tarh edilen vergiler ve bu vergilere ait vergi ziyai cezaları ile belirlenen sınırı aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları (359. Madde ile 370/b maddeleri hariç) tarhiyat sonrası uzlaşma talep edilebilir.

Tarhiyat sonrası uzlaşma süresi

Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği durumlarda uzlaşma sadece toplam matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi kısmı için de yapılabilir. Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılır.

Tarhiyat sonrası uzlaşma nedir

Vergi mükellefleri tarafından, vergi idaresinin re’sen, idarece ve ikmalen tarh ettiği vergiler ve bu vergilere ait vergi ziyai cezaları ile belirlenen sınırı aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları hakkında (359. Madde ile 370/b maddeleri hariç) tarhiyat sonrası uzlaşma talep edilebilir.

Tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamı

Tarhiyat sonrası uzlaşma nedir ve tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamında neler bulunur. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Ek 1. Maddesine göre tarhiyat öncesi uzlaşma için farklı şart ve mazeretlerden bahsedilmesine rağmen uygulamada kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememe ve/veya vergi hatası gibi mazeretler aranmamakta ve hemen hemen yukarıda istisna edilen konular (359. Madde ile 370/b maddeleri hariç) hariç, her konuda tarhiyat sonrası uzlaşmadan yararlanılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 370/a maddesindeki durumlarda tarhiyat sonrası uzlaşmadan yararlanabilir. Tarh edilmeyen cezalar için tarhiyat sonrası uzlaşma sağlanamaz. Tarhiyat öncesi uzlaşma ile tarhiyat sonrası uzlaşma farklı usul ve esaslara bağlanmıştır.

Tarhiyat sonrası uzlaşma idari çözüm yoludur ve mükellef haklarından biridir.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz