Tarhiyat öncesi uzlaşma nedir

Tarhiyat öncesi uzlaşma nedir, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamında neler var. Vergi usul kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlar tarafından yapılan inceleme sonucunda bulunmuş olan matrahlar veya matrah farkları üzerinden vergi, resim, harçlar ve vergi ziya cezaları ile belirlenen tutarları asan (2022 yılı 6800 TL’yi asan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilebilir.

Tarhiyat öncesi uzlaşma süresi

Tarhiyat öncesi uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılır.

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamı

Tarhiyat öncesi uzlaşma nedir ve hangi kapsamdakiler tarhiyat öncesi uzlaşmaya girmektedir. Uzlaşmaya konu edilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitlerinde cezayı gerektiren her fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkati alınır. Tarhiyat öncesi uzlaşmanın sağlanması durumunda, uzlaşma tutanağıyla tespit edilen konu ve tutar hakkında hiçbir mercide dava açılamaz veya şikayette bulunulamaz veyahut itiraz edilemez. Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, bu Kanunun 112’nci maddesine göre gecikme faizi hesaplanacaktır. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temini edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olması halinde, mükellefler veya ceza muhatabı olanlar verginin tarhından ve cezanın kesilmesinden sonra uzlaşma talep edemeyeceklerdir.

Tarhiyat öncesi uzlaşma mükellefe tanınan bir haktır. Tarhiyat öncesi uzlaşma idari bir çözüm yoludur. Tarhiyat öncesi uzlaşma ile tarhiyat sonrası uzlaşma farklı usul ve esaslara bağlanmıştır.

Tarhiyat öncesi uzlaşma nedir

213 sayılı Vergi Usul kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlar tarafından yapılan inceleme sonucunda bulunmuş olan matrahlar veya matrah farkları üzerinden vergi, resim, harçlar ve vergi ziya cezaları ile belirlenen tutarları asan (2022 yılı 6800 TL’yi asan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilebilir.

1 YORUM

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz