Takdir Komisyonu

Takdir komisyonu

İllerde defterdarın, ilçelerde malmüdürlerinin, ayrı bir vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürlerinin veya bunların görevlendirecekleri memurların başkanlığı altında, ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiş iki üyeden oluşmaktadır. Komisyonlar daimi veya geçici olarak kurulabilirler.

Komisyon üye seçimi

Komisyon üyeleri, tüccarlar için ticaret odasınca diğer sanat ve meslek erbabı için bunların mensup oldukları mesleki teşekküllerce kendi üyeleri arasından veya harici bir yerden seçilir. Bu teşekküller, Komisyonun Başkanı tarafından yazılı talebi üzerine en geç 1 ay içinde iki asil ve iki yedek üye seçmeye mecburdurlar. Bu mecburiyet zamanında yerine getirilmezse, üyeler mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından seçilmelidir.

Komisyon kararlarına itiraz 

Teorik olarak idarenin yaptığı işlem ve eylemlere dava açılabildiği için komisyonun kararlarına karşı da belirlenen şartlarda vergi mahkemesine dava açılabilecektir. Takdir esası, takdir komisyonun görevleri ve takdir komisyonu 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda tamamlanmıştır.

1 YORUM

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz