Takdir esası

Takdir esası

Ortalama fiyat esasi ile maliyet bedelinin uygulanamadığı durumlarda takdir komisyonları tarafından uygulanan/belirlenen 3. emsal fiyat yöntemine takdir yöntemi denir. Takdir esasları belirlenirken, ilgili malların özellikleri ve yıpranma süreçleri dikkate alınmalıdır. Takdir esasları, takdir komisyonları tarafından tayin edilir.

Emsal bedelleri

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 267. maddesinde emsal bedel tanımlanmış olup, emsal bedelin üç farklı şekilde belirlenebilir. Buna göre emsal bedeli, sırasıyla ortalama fiyat esası, maliyet bedeli esası ve takdir esasları olarak açıklanmıştır.