Tahakkuk nedir

Tahakkuk nedir

Herhangi bir vergi tarh ve tebliğ edildikten sonra verginin ödenmesi gereken aşamaya gelmesine verginin tahakkuku ve/veya tahakkuk denir. Tahakkuk ile tahakkuk esası genelde aynı anlama gelmekle beraber, birbirinden farklı anlamda kullanılmaktadır.

Tahakkuk Çeşitleri ve zamanları

Genelde vergiler beyan esası, re’sen tarh, idarece tarh ve ikmal şeklinde tarh ve tahakkuk ettirilir. Bu durum, tebliğden sonraki aşama olarak bilinmektedir. Motorlu taşıtlar vergisi ise her yılın Ocak ayında tek seferde herhangi bir beyan olmaksızın re’sen tahakkuk ettirilmektedir.