Tabii Afetler Nedeniyle Terkin

Yangınlar, yer sarsıntıları, yer kaymaları, su basması, kuraklıklar, don, zararlı hayvan ve haşarat istilası ile bunlara benzeyen diğer afetler yüzünden zarara maruz kalınan varlıkların ve mahsullerin en az üçte birini kaybedenler adına tahakkuk ettirilmiş ve afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili amme alacakları Cumhurbaşkanı karariyle kısmen veya tamamen terkin olunabilir.

Tabii Afetler Sebebiyle Terkin Nedir?
Yangınlar, yer sarsıntıları, yer kaymaları, su basması, kuraklıklar, don, zararlı hayvan ve haşarat istilası ile bunlara benzeyen diğer afetler yüzünden zarara maruz kalınan varlıkların ve mahsullerin en az üçte birini kaybedenler adına tahakkuk ettirilmiş ve afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili amme alacakları Cumhurbaşkanı karariyle kısmen veya tamamen terkin olunabilir.
Söz konusu madde hükmünden faydalanmak için afetin meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde ilgili amme idaresine yazı ile müracaat edilmesi gerekir. Bu maddenin şümulüne giren bir zararın mevcut olup olmadığı mahalli il veya ilçe idare kurullarınca, zararın derecesi ise Hazine ve Maliye Vekaletince genel olarak belirtilecek esaslar dahilinde ilgili amme idarelerince tesbit olunacaktır.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz