Sosyal denge tazminatı nedir

Sosyal denge tazminatı oranı

Sosyal denge tazminatı genelde belediyeler tarafından verilmekte olup, her belediyenin verdiği oranlarda yapılan toplu sözleşmeye göre değişmektedir. Sosyal denge tazminatı, genelde altyapı ve üst yapı harcaması yapmayan ve çöp toplama gibi klasik belediye hizmetlerini yerine getiren belediyelerde daha fazla verilmektedir. Zam ve tazminatlarla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Sosyal denge tazminatı nedir

İl özel idareleri, Belediyeler ile bunların bağlı ve ilişkili kuruluşlarında çalışan ve gerekli şartları taşıyan kamu görevlilerine 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15. Maddesine istinaden ödenen tazminata sosyal denge tazminatı denir.