SMMM mi YMM mi

Google üzerinde bu şekilde soru soranların olduğu görülmektedir. Ancak, bu meslekler birbiriyle karşılaştırılamayacak kadar birbirinden uzak meslekler olarak görülmelidir.

YMM ve SMMM Farkları

SMMM/SM ve türevleri, genelde mükelleflerin defterlerini tutar ve ilgili diğer işlemleri yaparlar veya yapmaya yetkilidirler. YMM’ler ise kendi defterleri dışında başkaca defter tutamazlar. Ancak, iade tasdik raporu düzenleme yetkileri, tam tasdik sözleşme yapabilmeleri,  vergi ve hukuksal danışmanlık, inceleme danışmanlığı faaliyetlerinin tamamını icra ederler ve/veya edebilirler.

Bu haliyle bu mesleklerin ne edinim şekilleri ne de yaptıkları iş birbirine benzemektedir. Bu nedenle, bu meslekleri birbiriyle kıyaslamak mümkün değildir. Yeminli mali müşavirlik Türkiye’de ulaşılabilecek en zor ve üst mesleklerden biri olarak görülür.

SMMM mi YMM mi

Google üzerinde bu şekilde soru soranların olduğu görülmektedir. Ancak, bu meslekler birbiriyle karşılaştırılamayacak kadar birbirinden uzak meslekler olarak görülmelidir.