Sermayenin tamamlanması

Tamamlanma kararı

Sermayenin tamamlanma kararı verilirse, her ortak zarar nedeniyle ortaya çıkan açıkları kapatacak tutarları vermeye mecbur olur. Bütün ortaklar açığı kapatma işlemine katılabilir ve verdikleri bedelleri geri alamazlar. Ortakların verdikleri tutar karşılıksız olup, borç niteliğinde görülmez ve verilen meblağlar sonradan yapılacak sermaye artırımı nedeniyle avans olarak görülemez ve kullanılamaz.

Sermayenin tamamlanması

İşletmelerin bilançolarında meydana gelen açıkların, işletmenin ortakları ve/veya ortaklarının bir kısmı tarafından karşılanması ve kapatılması işlemine sermaye tamamlanması denir. Diğer sermaye kavramları olan çıkarılmış sermaye ve başlangıç sermayesi kavramlarına buradan ulaşılabilir.