Serbest dolaşımda bulunmayan eşya nedir

Serbest dolaşımda bulunmayan eşya nedir

Serbest dolaşımda bulunan eşyaların dışında kalan eşyalar ile transit hükümleri saklı kalmak üzere, Türk gümrük bölgesini fiilen terk etmiş olan eşyalara serbest dolaşımda bulunmayan eşya denir.

Serbest dolaşımda bulunmayan ve olan eşya farkı

Gümrük mevzuatı uyarınca eşyalar serbest dolaşımda bulunan eşya ve serbest dolaşımda bulunmayan eşya olarak iki kısma ayrılmaktadır. Serbest dolaşımda olan eşya ile serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın farkı burada açıklanmaktadır.