Semi Okumuş

Mesleki hayatı

1998 yılında Maliye ve Hazine Bakanlığında stajyer gelirler kontrolörü olarak göreve başladıktan sonra 2008 ila 2010 yıllarında Gelirler Kontrolörleri İstanbul Grup Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2011 ila 2012 yıllarında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında grup müdürü, 2012 ila 2014 yıllarında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı ve 2014 ila 2019 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında başkan yardımcılığı görevini yürütmüş olup ve bu tarih itibariyle kamu görevinden ayrılmıştır.

Semi Okumuş, 2019 yılında kamu görevinden ayrıldıktan sonra Nelsus YMM şirketinin kurucusu olarak görev almış olup, bu tarih itibariyle özel sektörde yeminli mali müşavir olarak faaliyetini devam ettirmektedir.

Semi Okumuş

Erzurum’da 1970 yılında doğan Semi Okumuş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden 1996 yılında mezun olmuş ve akabinde Maliye ve Hazine Bakanlığında mesleki hayatına başlamıştır.