Saklama hizmeti nedir

Saklama hizmeti nedir

Sermaye piyasası mevzuatına göre, sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle veyahut emanetçi olarak veya idare için ve/veya teminat sayılmak suretiyle ya da hangi nam altında olursa olsun, sermaye piyasası faaliyetleriyle ilişkili olarak kayıt üzerinden veya fiziksel olarak tevdi edilen veya teslim edilmiş olan sermaye piyasası araçlarına ilişkin hizmetlere saklama hizmeti denir.

Merkezi saklama kuruluşları

Saklama hizmeti nedir ve hangi kurumlar saklama hizmetini yerine getirmektedir. Merkezi saklama kuruluşları, sermaye piyasası araçlarının merkezi saklanma işlemlerini yapmak ve bunlara ilişkin hakların kullanımına ilişkin hizmetleri vermek üzere kurulmuş olan anonim ortaklık şeklinde örgütlenen, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz şirketlerdir. Merkezi takas kuruluşu, merkezi saklama kuruluşu, merkezi karşı taraf ve merkezi kayıt kuruluşu farklı kurumlar olup, görev ve sorumlulukları da farklıdır.