Şahıs şirketi nedir

Şahıs şirketi nedir

Şirketler, Türk ticaret kanununa göre şahıs ve sermaye şirketi olarak iki kısma ayrılmıştır. Şahıs şirketleri, kollektif şirketler ile adi komandit şirketlerdir. Adi şirket ise borçlar kanununda şirketler için belirlenen temel bir şirket tipi olup, şahıs şirketi değildir.

Şahıs şirketi sorumluluk

Şahıs şirketi nedir ve sorumlulukları belirlenir. Şahıs şirketlerinin ve/veya şahıs şirketlerinin ortaklarının sorumlulukları sermaye şirketlerine göre oldukça geniş tutulmuştur. Bu nedenle, şahıs şirket sayıları kara Avrupa sistemine göre ülkemizde oldukça azdır.

Şahıs şirketlerinin kurulması

Bazıları şahıs şirketlerini tek bir kişiye ait şirket olarak tanımlamaktadır. Aksine şahıs şirketlerini kurabilmek için en ez iki gerçek ve/veya tüzel kişi gereklidir. Yeni Türk ticaret kanunun getirdiği yeni bir hüküm olan tek kişilik şirketler bir sermaye şirketi olan limitet şirket için geçerlidir. Şahıs şirketini Borçlar Kanununda tanımlanan temel şirket tipi olan adi şirket veya vergi hukukunda kullanılan gerçek kişi kavramıyla karıştırmamak gerekir.

Şahıs şirketlerinin vergilendirilmesine buradan ulaşabilirsiniz.