Rödovans nedir

Herhangi bir maden ve benzeri kaynak üzerine imtiyaz ya da işletme hakki veren sözleşme biçimine rödovans denir.

Rödovans sözleşmeleri

Rödovans sözleşmeleri ise genelde madenler ve maden kaynaklarını araştırma ve çıkarma yetkisi veren sözleşmelerdir. Rödovans sözleşmeleri, Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden ihale ve başvuruyla alınabildiği gibi daha önce bu sözleşmeyi imzalayanlardan devir yoluyla da alınabilir.

Rödovans nedir

Herhangi bir yer altı veya yer üstü maden ve benzeri kaynak üzerine imtiyaz ya da işletme hakkı veren hakka rödovans denir. Rödovans işlemleri ve hakkı için düzenlenen sözleşme biçimine rödovans sözleşmesi denir.