Re’sen ne demek

Re’sen vergi tarhı nedir

Vergi hukukunda vergi idarelerinin re’sen işlem yapma yetkisi vardır. Ancak, vergi idarelerinin re’sen tarhiyat yetkisi her zaman idarenin tek taraflı işlemleriyle gerçekleşmeyip, ilgililerin başvurusu üzerinde resen tarhiyatta yapılabilir. Vergi Usul Kanununda ikmal tarhiyatı, re’sen tarh ve idarece tarh gibi tarh çeşitleri vardır. 

Re’sen ne demek

Herhangi bir başvuru ve talep olmaksızın geniş anlamda idarenin tek taraflı işlemlerle idari bir işlem veya eylem tesis etme yetkisi ve/veya tek taraflı idari eylem ve işlem etmesidir. Öte yandan, ceza hukuku yönünden bazı dava dava tiplerinde cumhuriyet savcıların re’sen soruşturma yetkisi vardır.