Reel faiz oranı nasıl hesaplanır

Reel faiz oranı nedir

Reel faiz oranı, tutarları ve rakamları enflasyondan arındırmak için kullanılan oran olarak bilinmektedir. Efektif faz oranın hesaplanmasına buradan ulaşılabilir.

Reel faiz oranı nasıl hesaplanır

Reel faiz oranı aşağıdaki alternatif formüller üzerinden bulunur:

RFO =  1+NFO  -1        
          1+ENF

Reel faiz oranı alternatif olarak aşağıdaki formül üzerinden de hesaplanır:

1+RFO =  1+NFO           
              1+ENF

Kısaltmalar

NFO = Nominal faiz oranı

ENF = Enflasyon oranı