Primsiz paylar nedir

Primsiz paylar nedir

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca pay senetleri genel anlamda primli ve primsiz paylar olmak üzere iki farklı kısma ayrılmaktadır. Nominal değer üzerinden ya da itibari değer üzerinden ihraç edilen paylara primsiz paylar denir.

İhraç primi

Primsiz paylar, nominal değerden veya üzerinde yazılı olan değerden ihraç edildiği için bunlarda herhangi bir ihraç primi ortaya çıkmaz.