Piyasa dolandırıcılığı nedir

Piyasa dolandırıcılığı nedir

Sermaye piyasası araçlarının mevcut fiyatları ile fiyatlarda meydana gelen değişiklikler ve arz ve talebine ilişkin yanıltıcı ve yanlış izlenim vermek amacıyla alım ya da satım yapanlar, verdikleri emri değiştirenler, verdikleri emri iptal edenler, emir verenler veya hesaplarda hareket gerçekleştirenlerin işlediği suça piyasa dolandırıcılığı denir.

Piyasa dolandırıcılığı suçu cezası

Sermaye piyasası suçları bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı olarak iki kısma ayrılmaktadır. Piyasa dolandırıcılığı nedir ve bu durumda hangi cezalar verilir. Piyasa dolandırıcılığı suçunu işleyen kişiler ile kurumların yöneticilerine, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilir. Ancak, bu durumda verilecek para cezası, işlenen piyasa dolandırıcılığı suçundan elde edilen menfaat tutarından az olamaz. Bu suç tipinde hapis cezası ve para cezası arasında seçimlik bir ceza öngörülmemiştir.  Söz konusu suçu işleyene hem hapis hem de para cezası verilir.