ÖTV vergi sorumlusu

ÖTV vergi sorumlusu

ÖTV vergi sorumlusu kimdir, kimler vergi sorumlusu olarak görülür. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 4’üncü maddesine göre, verginin mükellefinin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye ve Hazine Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. Bu durumda verginin kesilip ödenmesinden sorumlu tutulan kişi ve kurumlara vergi sorumlusu olarak adlandırılır.

Sorumluluk uygulaması nasıl yapılır

Özel tüketim vergisinin mükelleflerinin, Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde, bunlardan doğan vergi bunlarla vergisel ilişki kuran ya da bunlara ödeme yapan veya bunlardan mal veya hizmet alan kişiler tarafından kesilip beyan edildikten sonra ödenmek zorundadır. Vergi sorumluluğu daha geniş bir kavram olup ÖTV’deki sorumluluğu da kapsamaktadır.