ÖTV kayıt ve tescil

Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade eder.

Kayıt ve tescilin başlaması

Özel tüketim vergisinde bulunan II sayılı listedeki araçların mükellefiyeti genel olarak kayıt ve tescil ile başlamaktadır. Bu nedenle, kayıt ve tescilin doğması ve/veya yapılması vergiyi doğuran olay için önemli bir başlangıç aşaması olarak görülür. Motorlu kara ve motorlu hava taşıtlarının kayıt ve tescillerinin neyi ifade ettiği, kayıt ve tecilden doğam sorumluluklar ve kayıt ve tescille ilgili diğer bilgilere, Özel Tüketim Vergisi Kanunun tanımlar ve ÖTV’den doğan sorumluluk başlıklarından ulaşılabilir.

ÖTV kayıt ve tescil nedir

ÖTV kayıt ve tescil nedir ve hangi şartlarda kayıt ve tescil oluşmuş olur. Motorlu hava taşıtları ile motorlu kara taşıtlarının ilgili mevzuat gereğince Trafik, Belediye, Liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava ve sivil kara vasıtaları siciline yapılan kayda kayıt ve tescil denir. ÖTV motorlu araçlarla ilgili olan ilk iktisapla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.