Örtülü ödenek oranı 

İlgili yılda örtülü ödenek amacıyla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemeyecektir. Yedek ödenek ile ilgili bilgiye buradan ulaşılabilir.

Örtülü ödeneğin kullanılamayacağı yerler 

Örtülü ödenek nedir ve örtülü ödenek nasıl kullanılır. Örtülü ödenek bu amaçlar dışında, Cumhurbaşkanının ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamayacaktır.

Örtülü ödenek nedir

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödeneğe örtülü ödenek denir.

Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilecektir.

2 YORUMLAR

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz