Ortaklıktan çıkarma hakkı 

Ortaklıktan çıkarma hakkı 

Yapılan pay alım teklifi neticesinde ya da aynı doğrultuda birlikte hareket etme şekliyle veya herhangi bir şekilde elde edilen ve sahip olunan payların, halka açık şirketlerin oy haklarının Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen oranlara ya da daha fazlasına ulaşması durumunda, oy hakları yönünden yeterli çoğunluğu elde eden tarafın, azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma durumuna ortaklıktan çıkarma hakkı denir.

Çıkarma işlemleri

Çoğunluğu elde eden taraf azınlıkta kalan payların iptal edilmesini ve bu payların yerine çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını talep ederler. Zorunlu pay alım teklifi ile ortaklıktan çıkarma farklı durumlardır.

Kaynak : (II-27.3) No.lu Tebliğ