Ödeme emrinde bulunması zorunlu unsurlar

Ödeme emrine itiraz nereye yapılır

Ödeme emrine itiraz yetkili vergi mahkemesine yapılır. Ödeme emrinde bulunması gereken kayıtlar ile ödeme emrinde olması gerekenler yukarıda açıklanmıştır. Ödeme emrine nasıl ve nerede itiraz edileceği hakkında ayrıntılı bilgiye ise bu linkten ulaşabilirsiniz.

Ödeme emrinde bulunması zorunlu unsurlar

Ödeme emrinde bulunması zorunlu unsurlar ile ödeme emrinde olması gerekenler nelerdir. Ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları ile nereye ödenmesi gerektiği, müddetinde ödenmediği veya mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde borcun cebren tahsil olunacağı ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı da bulunmalıdır.

Ayrıca, amme borçlusunun Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunu’nun 114’üncü maddesindeki vazifeleri ile bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza da bu ödeme emrinde kendisine bildirilmelidir. Öte yandan, ödeme emrine karşı hangi sürede, hangi merciye başvurulacağı da ödeme emrinde belirtilmelidir.