Ödeme emri nedir

Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gerektiğini haber veren bildirime ödeme emri denir.

Cebri takip aşaması

Ödeme emrinin borçlulara tebliğ yapılmasıyla birlikte cebri takip aşaması başlamaktadır. Ödeme emrinin gönderildiği tebliğ alındısına mal bildirimi formu da eklenmelidir. Ödeme emrine itiraz ile ödeme emrinde bulunması gereken unsurlarla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Ödeme emri nedir

Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gerektiğini haber veren bildirime ödeme emri denir.