Net pozisyon nedir

Net pozisyon nedir

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, aracı kurumların döviz, kıymetli madenler ve sermaye piyasası araçları gibi yükümlülüklerinin aynı neviden varlıklar içinde bulunanların birbirlerinden mahsup edilmek suretiyle bulunan net varlık ve borçlara net pozisyon denir.

Net döviz pozisyonu

Net pozisyon olarak ifade edilen kavramlar net döviz pozisyonu, net nakit pozisyonu ve net bilanço pozisyonu olarak açıklanmıştır. Yukarıdaki kavram sermaye piyasası açısından geçerlidir. Şirketlerin döviz varlıklarından döviz borçlarının çıkarılmasıyla net döviz pozisyonuna ulaşılır.

Net nakit pozisyonu

Şirketlerin gerek Türk lirası gerekse döviz varlıklarından Türk lirası ve döviz borçlarının çıkarılmasıyla net nakit pozisyonuna ulaşılır.