Müteselsil sorumluluk nedir

Müteselsil sorumluluk nedir

Herhangi bir ön şart yerine getirilmeksizin bütün borçlulara, kefillere ve bütün sorumlulara aynı anda takip yapılması ve/veya ödeme emri gönderilmesi işlemine müteselsil sorumluluk denir. Müteselsil sorumluluk durumunda, zorunlu olarak takip edilmesi gereken bir takip sıralaması yoktur.

Müteselsil sorumluluk tipleri

Vergi mevzuatında bazı işlemlerde müteselsil sorumluluk ilkeleri belirlenmiştir. Müteselsil sorumluluk durumunda takip aşamasında bütün müteselsil borçlulara aynı anda tebligat yapılır/gönderilir. Borçlar Kanununda bulunan müteselsil sorumluluk tanımı temel bir tanım olmakla beraber gerek vergi hukuku, gerekse özel hukuktaki müteselsil sorumluluk hükümlerinde bazı farklılıklar bulunmaktadır. Müteselsil sorumluluk ile vergi sorumluluğu birbirinden farklı kavramlardır.