Müstahsil makbuzu nedir

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak zorunda olan çiftçilerin, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim ederek, bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermesi ve diğerini ona imzalatarak almasına yarayan belgeye müstahsil makbuzu denir.

Müstahsil makbuzu

Müstahsil makbuzu nedir, müstahsil makbuzunu kim düzenler. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak zorunda olan çiftçilerin, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim ederek, bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermesi ve diğerini ona imzalatarak almasına yarayan belgeye müstahsil makbuzu denir.

Müstahsil makbuzu nasıl düzenlenir

Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunacaktır. Çiftçiden avans üzerine yapılan mubayaalarda ise makbuz, malın teslimi sırasında verilmeli ve alınmalıdır. Müstahsil makbuzunun tüccar vaya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçmektedir. Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilmelidir.

Müstahsil makbuzunda bulunması gereken bilgiler

  • Makbuzun tarihi,
  • Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, unvanı ve adresi,
  • Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgahı adresi,
  • Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli.

Müstahsil makbuzu stopaj oranları

Müstahsil makbuzu düzenlenirken GVK’nın 94/11 maddesine göre, yapılan işlerin özelliği esas alınarak belirlenen oranda stopaj yapılacaktır.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz