Vergi mükellefiyet yazısı nereden alınır

Vergi mükellefiyeti olunduğuna dair mükellefiyet yazıları, herhangi bir vergi dairesinin vergilendirme veya sicil servisinden alınacağı gibi internet vergi dairesi üzerinden de alınabilir.

Mükellefiyet yazısı nedir

Sürekli vergilendirmeyi gerektiren vergilerden mükellef olanlara vergi dairelerinden verilen ve vergi mükellefi olduğunu gösteren belgelere vergi mükellefiyet belgesi denir.

Öte yandan, süreksiz vergilendirme gerektiren motorlu taşıtlar vergisi gibi vergilerden mükellef olanlara verilen bu mahiyetteki belgeler, mükellefiyet yazısı yerine geçmeyecektir. Dolayısıyla sürekli vergilendirmeyi gerektiren gelir vergisi, KDV, ÖTV, geçici vergi, stopaj ve kurumlar vergisi gibi mükellef olanlara vergi mükellefiyet belgesi verilir.

Mükellefiyet yazısı ne işe yarar

Mükellefiyet yazısı genelde sürekli yükümlülüğü bulunan mükelleflere verilir ve ilgili kişi ve kurumun ilgili vergi dairesine bağlı vergi mükellefiyetinin bulunduğunu gösterir.