Mühlet verme

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 17'nci maddesine göre,  zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara Kanunî sürenin bir katını, Kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir.

Mühletin şartları 

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre mühletin verilebilmesi için aşağıdaki şartların bir arada bulunması gerekir:
  • Mühlet isteyen kişi ve kurumlar sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır.
  • Talepte gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule layık görülmelidir.
  • Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.

Mühlet verme nedir

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 17’nci maddesine göre, zor durumda bulunmaları hasebiyle, vergi ve vergilendirmeyle ilgili ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara Kanuni sürenin bir katı süresince, Kanuni sürenin bir ayın altına düşmesi halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye ve Hazine Bakanlığınca münasip bir mühlet verilme işlemine mühlet verme denir. Mücbir sebep halinde gecikme ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.