Mücbir sebep özellikli durumlar

Mücbir sebep halleri mücbir sebep duyurusu aynı durum değildir. Mücbir sebep halleri, mükellefin kendisiyle ilgili olabilir, ancak mücbir sebep ilanı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilip belirlenen bölgelerdeki tüm mükellefleri kapsar.

Mücbir sebep durumunda, tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzayacaktır. Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi gereklidir.  Mücbir sebep durumu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekli olduğu durumlarda ilan edilmektedir. Mühlet verme ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Mücbir sebep gecikme nedir

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 13’üncü maddesinde yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde, bu sebep ortadan kalkıncaya kadar sürelerin işlememesi durumuna mücbir sebep gecikmesi denir.