MTV nedir

Ulaştırma bakanlığı sivil havacılık sicili ile trafik sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilen ve aynı Kanunun I, I-A (31.12.2017 tarihinden önce kayıt edilenler), II ve IV sayılı listesine kayıtlı motorlu hava ve kara taşıtlarının sahiplerinden alınan vergiye "motorlu taşıtlar vergisi" denir.

Motorlu taşıtlar vergisi

Motorlu taşıtlar vergisi servet üzerinden alınan bir vergidir. Motorlu taşıtlar vergisini kimin ödeyeceğine buradan ulaşılabilir.

MTV nedir

Ulaştırma bakanlığı sivil havacılık sicili ile trafik sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilen ve aynı Kanunun I, I-A (31.12.2017 tarihinden önce kayıt edilenler), II ve IV sayılı listesine kayıtlı motorlu hava ve kara taşıtlarının sahiplerinden alınan vergiye motorlu taşıtlar vergisi denir.