Merkezi kayıt kuruluşu

Merkezi kayıt kuruluşu

Sermaye piyasası mevzuatına göre, sermaye piyasası araçlarının kaydi olarak kaydedilmesine ilişkin işlemleri yapmak, kaydileştirilen söz konusu araçları ve/veya bunlara bağlı hak ve alacakları, elektronik ortamda üye ve hak sahipleri üzerinden kaydi olarak izlemek, bunların merkezi saklama işlemlerini yapmak ve SPK tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen diğer bütün görevleri yerine getirmek için kurulmuş olan şirkettir.

Kayıt kuruluşunun diğer görevleri

Yetkilendirilmek şartıyla, lisanslı depolar tarafından düzenlenen ürün senetlerinin kaydileştirilmesine, bunların ve bunlara bağlı hakların elektronik ortamda kayden izlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek ve bunlara ilişkin platform oluşturmakla da görevlidir. Merkezi kayıt kuruluşu, özel hukuk tüzel kişiliğini tabi olan anonim şirkettir. Merkezi kayıt kuruluşu, merkezi takas kuruluşu, merkezi karşı taraf ve merkezi saklama kuruluşu birbirinden farklı kuruluşlar olup, üstendikleri sorumluluklarda farklıdır.